Foto camping

Zwolle

Wat te doen in zwolle sassenpoort 790x593

Zwolle, de hoofd­stad van de provin­cie Over­i­js­sel, is een stad met een rijke his­to­rie. De stad, van oor­sprong een han­delsstad, is ontstaan dankz­ij de lig­ging aan ver­schil­lende water­we­gen.
De stad heeft een mid­deleeuws cen­trum, een prachtig the­ater, een ruim winke­laan­bod en restau­rants en vele mooie parken.

In Zwolle is nog veel bewaard gebleven uit de vroegere jaren. De his­torische gevels, de verdedig­ingsmuur en de Sassen­poort samen met de strads­gracht ken­merken deze hanzes­tad.
De mon­u­men­tale han­delshuizen, prachtige steeg­jes en de imponerende vest­ing­w­erken nodi­gen u uit om de stad te verkennen.

Boerderijcamping 't Heeterveen

Zuiderzeestraatweg 451
8091 PA Wezep
038 - 376 3921

Alle rechten voorbehouden © 2001 - 2024 - Website door Steen en Storm